Mae marchnadoedd Ewropeaidd wedi gweld ymchwydd yn y galw am allforion winwnsyn wedi'u rhewi Tsieineaidd

Mae winwnsyn wedi'i rewi yn boblogaidd iawn yn y farchnad ryngwladol oherwydd ei ddefnydd storio, amlbwrpas a chyfleus. Mae llawer o ffatrïoedd bwyd mawr yn ei ddefnyddio i wneud sawsiau. Mae'n dymor nionod yn Tsieina, ac mae ffatrïoedd sy'n arbenigo mewn Winwns wedi'u rhewi yn prosesu màs wrth baratoi ar gyfer tymor allforio Mai-Hydref.

Mae Ewrop yn prynu llawer iawn o Winwns a moron wedi'u rhewi o China wrth i'w galw am lysiau wedi'u rhewi gynyddu'n aruthrol y llynedd oherwydd sychder a leihaodd cynnyrch cnwd. Mae yna hefyd brinder yn y farchnad Ewropeaidd o sinsir, garlleg ac asbaragws gwyrdd. Fodd bynnag, mae prisiau'r llysiau hyn yn Tsieina a'r farchnad ryngwladol yn eithaf uchel ac yn codi'n barhaus, sy'n gwneud y defnydd cysylltiedig yn wan ac mae allforion yn dirywio. Er bod Winwns Tsieineaidd yn eu tymor, mae'r pris yn uwch nag yn y blynyddoedd blaenorol ond yn gyffredinol sefydlog, mae pris Winwns wedi'u rhewi hefyd yn sefydlog, felly mae'n boblogaidd yn y farchnad, ac mae archebion allforio o Ewrop yn cynyddu.

Er gwaethaf y twf mewn archebion allforio, nid yw'r farchnad yn edrych yn addawol eleni. “Mae’r pwysau chwyddiant cynyddol mewn marchnadoedd tramor a’r dirywiad economaidd cyffredinol yn peri heriau i allforion. Os bydd pŵer prynu yn disgyn dramor, gall y farchnad leihau'r defnydd o Winwns wedi'u rhewi neu fabwysiadu dewisiadau eraill. Er gwaethaf y galw mawr presennol am Winwns wedi’u rhewi, mae prisiau’n parhau’n sefydlog gan fod llawer o gwmnïau yn y diwydiant yn cymryd agwedd “elw bach, gwerthu cyflym” yng ngoleuni’r amodau economaidd presennol. Cyn belled nad yw costau winwnsyn yn codi, ni ddylai prisiau winwnsyn wedi'u rhewi amrywio llawer.

O ran newid y farchnad allforio, cafodd llysiau wedi'u rhewi eu hallforio i farchnad yr Unol Daleithiau yn y blynyddoedd blaenorol, ond gostyngodd y gorchymyn allforio i'r Unol Daleithiau yn sylweddol eleni; Mae'r farchnad Ewropeaidd wedi gweld cynnydd sydyn yn y galw eleni oherwydd y sychder. Mae tymor y winwnsyn bellach yn Tsieina, ar amser gwahanol i'w gystadleuwyr. Yn ail, mae gan winwnsyn Tsieineaidd fanteision o ran cynnyrch, ansawdd, ardal blannu a phrofiad plannu, ac mae'r pris cyfredol yn isel.
Amser postio: Mai-18-2023